THE LOFT

"10 แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น... ฉีกความแตกต่างที่ลงตัว"

The Loft-01


พื้นที่ใช้สอย 358 ตร.ม. | ขนาดที่ดิน 150 ตร.ว.

2 ห้องนอน
3 ห้องนำ้
2 ที่จอดรถ
7 ลบ.ขึ้นไป

The Loft-02


พื้นที่ใช้สอย 317 ตร.ม. | ขนาดที่ดิน 106 ตร.ว.

2 ห้องนอน
3 ห้องนำ้
2 ที่จอดรถ
7 ลบ.ขึ้นไป

The Loft-03


พื้นที่ใช้สอย 494 ตร.ม. | ขนาดที่ดิน 106 ตร.ว.

4 ห้องนอน
5 ห้องนำ้
2 ที่จอดรถ
9 ลบ.ขึ้นไป

The Loft-04


พื้นที่ใช้สอย 349 ตร.ม. | ขนาดที่ดิน 109 ตร.ว.

4 ห้องนอน
5 ห้องนำ้
2 ที่จอดรถ
7 ลบ.ขึ้นไป

The Loft-05


พื้นที่ใช้สอย 369 ตร.ม. | ขนาดที่ดิน 143 ตร.ว.

4 ห้องนอน
4 ห้องนำ้
2 ที่จอดรถ
8 ลบ.ขึ้นไป

The Loft-06


พื้นที่ใช้สอย 334 ตร.ม. | ขนาดที่ดิน 114 ตร.ว.

2 ห้องนอน
3 ห้องนำ้
2 ที่จอดรถ
7 ลบ.ขึ้นไป

The Loft-07


พื้นที่ใช้สอย 386 ตร.ม. | ขนาดที่ดิน 125 ตร.ว.

3 ห้องนอน
4 ห้องนำ้
2 ที่จอดรถ
7 ลบ.ขึ้นไป

The Loft-08


พื้นที่ใช้สอย 386 ตร.ม. | ขนาดที่ดิน 123 ตร.ว.

3 ห้องนอน
4 ห้องนำ้
2 ที่จอดรถ
8 ลบ.ขึ้นไป

The Loft-09


พื้นที่ใช้สอย 360 ตร.ม. | ขนาดที่ดิน 107 ตร.ว.

2 ห้องนอน
4 ห้องนำ้
2 ที่จอดรถ
8 ลบ.ขึ้นไป

The Loft-10


พื้นที่ใช้สอย 200 ตร.ม. | ขนาดที่ดิน 60.4 ตร.ว.

3 ห้องนอน
3 ห้องนำ้
2 ที่จอดรถ
4 ลบ.ขึ้นไป