01

The Loft

The Loft-01 / 358 SQ.M.

รูปแบบบ้าน Modern Loft
จำนวนชั้น 2 ชั้น
พื้นที่ระเบียง, กันสาด, ลานซักล้าง 216 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน 150 ตร.ม.
ช่วงราคา 7 ล้านบาทขึ้นไป
พื้นที่ใช้สอย 358 SQ.M.
รายละเอียด 2 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ, 1 ห้องแม่บ้าน, ที่จอดรถ 2 คัน
02

The Loft

The Loft-02 / 317 SQ.M.

รูปแบบบ้าน Modern Loft
จำนวนชั้น 2 ชั้น
พื้นที่ระเบียง, กันสาด, ลานซักล้าง 154 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน 106 ตร.ม.
ช่วงราคา 7 ล้านบาทขึ้นไป
พื้นที่ใช้สอย 317 SQ.M.
รายละเอียด 2 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ, 1 ห้องแม่บ้าน, ที่จอดรถ 2 คัน
03

The Loft

The Loft-03 / 494 SQ.M.

รูปแบบบ้าน Modern Loft
จำนวนชั้น 2 ชั้น
พื้นที่ระเบียง, กันสาด, ลานซักล้าง 194 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน 106 ตร.ม.
ช่วงราคา 9 ล้านบาทขึ้นไป
พื้นที่ใช้สอย 494 SQ.M.
รายละเอียด 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ, 1 ห้องแม่บ้าน, ที่จอดรถ 2 คัน
04

The Loft

The Loft-04 / 349 SQ.M.

รูปแบบบ้าน Modern Loft
จำนวนชั้น 2 ชั้น
พื้นที่ระเบียง, กันสาด, ลานซักล้าง 174 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน 109 ตร.ม.
ช่วงราคา 7 ล้านบาทขึ้นไป
พื้นที่ใช้สอย 349 SQ.M.
รายละเอียด 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ, 1 ห้องแม่บ้าน, ที่จอดรถ 2 คัน
05

The Loft

The Loft-05 / 369 SQ.M.

รูปแบบบ้าน Modern Loft
จำนวนชั้น 2 ชั้น
พื้นที่ระเบียง, กันสาด, ลานซักล้าง 244 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน 143 ตร.ม.
ช่วงราคา 8 ล้านบาทขึ้นไป
พื้นที่ใช้สอย 369 SQ.M.
รายละเอียด 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ, 1 ห้องแม่บ้าน, ที่จอดรถ 2 คัน
06

The Loft

The Loft-06 / 334 SQ.M.

รูปแบบบ้าน Modern Loft
จำนวนชั้น 2 ชั้น
พื้นที่ระเบียง, กันสาด, ลานซักล้าง 140ตร.ม.
ขนาดที่ดิน 114 ตร.ม.
ช่วงราคา 7 ล้านบาทขึ้นไป
พื้นที่ใช้สอย 334 SQ.M.
รายละเอียด 2 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ, 1 ห้องแม่บ้าน, ที่จอดรถ 2 คัน
07

The Loft

The Loft-07 / 386 SQ.M.

รูปแบบบ้าน Modern Loft
จำนวนชั้น 2 ชั้น
พื้นที่ระเบียง, กันสาด, ลานซักล้าง 216 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน 125 ตร.ม.
ช่วงราคา 7 ล้านบาทขึ้นไป
พื้นที่ใช้สอย 386 SQ.M.
รายละเอียด 3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ, 1 ห้องแม่บ้าน, ที่จอดรถ 2 คัน
08

The Loft

The Loft-08 / 386 SQ.M.

รูปแบบบ้าน Modern Loft
จำนวนชั้น 2 ชั้น
พื้นที่ระเบียง, กันสาด, ลานซักล้าง 249 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน 123 ตร.ม.
ช่วงราคา 8 ล้านบาทขึ้นไป
พื้นที่ใช้สอย 386 SQ.M.
รายละเอียด 3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ, 1 ห้องแม่บ้าน, ที่จอดรถ 2 คัน
09

The Loft

The Loft-09 / 360 SQ.M.

รูปแบบบ้าน Modern Loft
จำนวนชั้น 2 ชั้น
พื้นที่ระเบียง, กันสาด, ลานซักล้าง 228 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน 107 ตร.ม.
ช่วงราคา 8 ล้านบาทขึ้นไป
พื้นที่ใช้สอย 360 SQ.M.
รายละเอียด 2 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ, 1 ห้องแม่บ้าน, ที่จอดรถ 2 คัน
10

The Loft

The Loft-10 / 200 SQ.M.

รูปแบบบ้าน Modern Loft
จำนวนชั้น 2 ชั้น
พื้นที่ระเบียง, กันสาด, ลานซักล้าง 76 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน 60.40 ตร.ม.
ช่วงราคา 4 ล้านบาทขึ้นไป
พื้นที่ใช้สอย 200 SQ.M.
รายละเอียด 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ, ที่จอดรถ 2 คัน